Blijde Van Driessche

Pedagogisch Adjunct-Directeur

Anneleen Rabaut

zorgleerkracht 2e graad
aanvangsbegeleidster nieuwe leerkrachten

Liesbeth De Clercq

4LA (halftijds - op ma., di. en tweewekelijks op woe.)

Sarah Macours

1KC
Biggetjesklas

Annelies De Boodt

Zorgleerkracht 1e graad

Mieke Van Hooreweghe

zorgleerkracht 1e-2e-3e leerjaar

Mylène De Rouck

1KB
Vissenklas

Fien Jonckheere

Zorgcoördinator kleuter-eerste leerjaar
09 221 56 54

Bientje Ghekiere

1KA
Konijnenklas